Technické zařízení hal – Praha

Splitové a multisplitové jednotky Fintek

Nepotřebují žádnou venkovní jednotku ani otvor do zdi

Inovativní řešení pro instalace kde není možné umístit venkovní jednotku ani udělat otvor do zdi

Pro konzultace , návrhy řešení, prodej, instalace nebo případnou spolupráci nás kontaktujte

- Bez otvoru do zdi nebo venkovní jednotky

- Tichý provoz

- Vodu která chladí komresor, lze použít zpět do systému

- Vysoká účinnost SEER (okolo 10)

- Vnitřní jednotky v nástěnném , podstropním, kazetovém a vzduchotechnickém
provedení

- Napojení až pěti vnitřních jednotek

- K dispozici i v provedení VRF

Výhody tohoto systému

Díky klimatizační jednotce Fintek bez externí jednotky lze hlavní jednotku instalovat přímo do budovy, nebo místnosti, což šetří místo na terase (pokud je k dispozici), a udržet tak integritu fasády budovy.

Jednotku je možné instalovat  všude tam, kde je přívod a odtok vody.Voda použitá pro kondenzační proces není nijak znečištěna nebo změněna, protože chladicí kapalina a voda, jsou hermeticky odděleny.

Díky velikosti klimatizačních jednotek Fintek a jejich tichému chodu je instalace velmi snadná a možná všude. Pokud jde o účinnost chlazení, je výkon kondenzačních klimatizací v průměru o 20% vyšší (ve srovnání s klimatizacemi s venkovní jednotkou), což znamená, že objektivně šetříte peníze.

Energie vody se používá jako zdroj tepla k umožnění fyzické přeměny chladicí kapaliny. Na konci procesu se voda vypustí a vrátí se zpět do přirozeného cyklu.

Inverterová technologie

Jedná se o elektronické zařízení, které může měnit frekvenci napájecího proudu elektrického motoru a tím i otáčky motoru. DC klimatizace obsahuje motor s permanentními magnety, který je schopen ukládat energii a zajišťuje, jak velmi nízkou hladinu hluku, tak zvýšenou účinnost ve srovnání s AC motorem. V tomto případě se konverze střídavého proudu provádí pouze jednou a převádí se na stejnosměrný proud, jakož i digitálně řízená konverzním obvodem s nesmírně vysokou přesností. K expanzi plynu dochází prostřednictvím elektronického expanzního ventilu.

Vyšší rychlost

Protože frekvence může být změněna, na začátku se kompresory využívaly na maximum pro dosažení teploty na požadovanou úroveň, za použití třetiny času, který obvykle vyžadují klasické klimatizace (jak v režimu topení, tak chlazení).

Více výhod

Inverterový systém má také další výhody. Technologie DC měniče prodlužuje životnost zařízení, protože zabraňuje opětovnému spuštění a deaktivaci kompresoru. Současně zlepšuje účinnost tepelného čerpadla a umožňuje tak správnou funkci i pod 0 ° C (ve většině modelů až –15 ° C). V podstatě tato přední technologie umožňuje klimatizačnímu zařízení přizpůsobit svou rychlost nastavené teplotě. Udržuje regulaci výkonu systému, aby nedocházelo k opakovanému spouštění a zastavování kompresoru: po dosažení ideální teploty se rychlost automaticky sníží. Výsledek: 30% úspora energie, stabilní teplota při teplotě ± 0,5 ° C od nastavené teploty a optimalizace akustických vlastností.

Tepelné čerpadlo

Ve fázi vytápění je tepelné čerpadlo schopno získat venkovní horký vzduch a přivést ho dovnitř. Systém je založen na kapalině, která prochází škrtícím ventilem, a stává se směsí kapaliny a páry s nízkým tlakem. Poté přejde do výparníku a stává se plynem o nízké teplotě. Poté prochází akumulátorem a tam se zkomprimuje; v důsledku toho se zvýší jeho tepelný stav. Horká pára proniká do kondenzátoru, zlikviduje a uvolňuje teplo. V tomto okamžiku začíná cyklus znovu.

Pro chlazení prostředí je třeba cyklus obrátit

Ekonomické přínosy a energetická účinnost

Použití klimatizace s tepelným čerpadlem je  efektivní způsob, jak ušetřit peníze i energii. Při stejné úrovni spotřeby je schopen vytápět více než elektrické topení a teplovzdušné ohřívače. To je snadno pochopitelné, pokud to porovnáme s metanem: řekněme, že použité množství bude 1 kWh chemické energie, pokud tento plyn spálíme v tradičním kotli, můžeme získat přibližně 0,8-1 kWh tepelné energie; pokud stejný proces probíhá v elektrárně s kombinovaným cyklem, dostaneme výsledek 0,5 Kwh; použitím klimatizace s tepelným čerpadlem získáme až 2,5 kWh. To také přispívá k ochraně životního prostředí, protože bude produkováno méně skleníkových plynů a bude méně závislá na fosilních palivech.

Dosažitelná energetická účinnost je velmi vysoká, čtyřikrát vyšší, než to zaručují jiné systémy. To proto, že tepelné čerpadlo potřebuje pouze 25% pomocné energie poskytované elektřinou nebo plynem k výrobě 100% tepelné energie, která má být použita v klimatizačním systému.

  • Kompletní řada klimatizačních jednotek bez venkovní jednotky
  • Klimatizační systémy s vodou chlazeným systémem
  • Všechny tyto systémy jsou vybaveny invertorovou technologií 
  • Výkonostně jde o malé klimatizace pro domácí použití až po zařízení vhodná pro komerční účely. K dispozici jsou mono a multi split systémy, které lze kombinovat s jakoukoli vnitřní jednotkou.
  • Kompletní řada je dodávána s ventilem pro směšování spotřeby vody.