Technické zařízení hal – Praha

 

 

Jaké vytápění by jste nám doporučili?

Záleží především na možnostech v daném místě, plynové, teplovodní či elektrické. Po prohlédnutí prostoru Vám můžeme nabídnout varianty a vysvětlit výhody a nevýhody jednotlivých řešení.

Jsme z druhé strany republiky, jak je to se servisem?

Máme smluvní servisní partnery po celé ČR a tato síť se neustále rozšiřuje. Rychlý servis je to, na čem naše obchodní strategie stojí.

Proč vybrat topení/chlazení právě od nás?

Probereme s Vámi naše výhody a když i my vidíme, že konkurenční jednotka má pro daný projekt větší smysl, nemáme problém Vám doporučit nákup od konkurence. Nechceme prodat za každou cenu. Děláme byznys tak, aby na konci byly spokojené obě strany.

Nezvlhčuje Váš systém chlazení vodou vzduch?

Nezvlhčuje!  Tento systém je založen na výměně vzduchu a naopak umí vlhkost i regulovat a snižovat.

Dá se chladit jen určitá část haly?

Ano, náš systém chlazení je na to ideální a nevadí mu ani otevřená okna nebo dveře, naopak. Pokud si vyberete například jen místo okolo stroje který se přehřívá, stačí chlazení instalovat pouze v prostoru okolo stroje.

Jak adiabatická klimatizace funguje? 

Výparníkové klimatizační zařízení je v podstatě konstrukce, obsahující ventilátor a speciální porézní desky. Tyto vložky jsou stále udržovány vlhké pomocí čerpadla a rozprašovačů. Díky proudícímu horkému vzduchu se voda ve vložkách se odpařuje, energie nutná k odpařování se odebírá ze vzduchu a ten se tímto procesem ochlazuje. Větrák potom žene chladný proud do místnosti, vyrovnává teplotu a zároveň  čistí vzduch.

Stanislav Choutka - Technické Zařízení Hal

Je adiabatická klimatizace vhodná pro zdraví?

Chceme vás ujistit, že je pro zdraví tou  nejlepší variantou. Čistí ovzduší, používá 100% čerstvého vzduchu, který není suchý jako u chladících přístrojů. Je velmi vhodný k udržení správné úrovně vlhkosti vzduchu a ta je dobrá nejen pro lidi, ale také pro nábytek, květiny, knihy atd. Nevytváří statickou elektřinu v podlahových krytinách. Hlavně osoby trpící astmatem, či jinými obtížemi dýchacího ústrojí, pocítí úlevu při používání ADIABATICKÝCH KLIMATIZACÍ. 

Jak velká je spotřeba energie?

To se liší modelu od modelu, ale v porovnání s ostatními chladícími systémy, adiabatické chlazení používá cca desetinu elektrické energie.  Takže provozní náklady jsou velmi nízké. Motory využívané v průmyslových modelech jsou jednofázové 1,000 wattové, potom je elektrická spotřeba pouze 1 kW / h., u jednoho motoru, tedy minimální hodnota ve srovnání se spotřebou ostatních zařízení.

Zvyšuje adiabatická klimatizace vlhkost vzduchu?

Ano, vlhkost se mírně zvýší. Není to ale zřejmé, ledaže místnosti zavřete a nevětráte. Místnost není vhodné zavírat. Nechte otevřeno, těšte se z čerstvého chladného vzduchu a nepatrné zvýšení vlhkosti ani nezaznamenáte.

Jaká je maximální doporučená vlhkost? 

Pro dobré výsledky potřebujeme maximální vlhkost v nejteplejší části dne, aby nepřesáhla více než 60%. Organizace Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila kvůli lidskému zdraví a komfortu, aby se vlhkost vzduchu pohybovala mezi 50 až 65%. Příliš suchý vzduch, často chlazený tradičními klimatizacemi, není pro lidský organismus vhodný, protože vysuje kůži  mokré části lidského těla. Vzduch z adiabatických zařízení poskytuje správnou vlhkost pro lidské zdraví.

Proč musím větrat?

Pro dosažení nejlepších výsledků, vždycky umožněte vzduchu z chladiče proudit skrze místnost. To zajistí, že budete mít stálou dodávku čerstvého vzduchu a teplý vydýchaný je vytlačen ven. Další výhodou je, že ovzduší v továrnách a obchodech je vždy čisté. Adiabatická klimatizace eliminuje výpary, svářečské kouře, výfukové plyny automobilů atd. Pokud se v prostoru nachází kouř, tak vysávače jej pomůžou klimatizacím odstranit.  U výparných klimatizací, vysávače pomohou vzduchu k rovnoměrnému rozmístění přes daný prostor.

Kolik času zabere údržba?

Velmi málo. V závislosti na stupni znečištění prostředí (hlavně prach a špína)  budete potřebovat pouze vyčistit nádrž na čistou vodu, a to na konci každé sezóny. Patentovaný čistící systém provádí vypuštění každou 3 hodinu pokud není jednotka v provozu. Speciální filtry se mění podle náročnosti provozu jednou za 3 až 6 let.

Pro zajímavost.

Někdy se můžete setkat s výrazem adiabatické chlazení. Výraz adiabatické chlazení odpovídá tvrzení trochu těhotná. Je to něco, co neexistuje. Níže je definice adiabatického děje. Po přečtení sami pochopíte.:

Adiabatický děj je termodynamický děj, při kterém nedochází k tepelné výměně mezi plynem a okolím. Děj probíhá při dokonalé tepelné izolaci, takže soustava žádné teplo nepřijímá ani nevydává. Za adiabatický lze pokládat takový děj, který proběhne tak rychle, že se výměna tepla s okolím nestačí uskutečnit.

Zavolejte nám, napište nám .......

Rádi se seznámíme s Vaší firmou.